Už několik let promítáme pod širým nebem

V letních měsících už pravidelně přinášíme do naší čtvrti něco, co tu jinak úplně chybí: sérii povětšinou dokumentárních tematických promítání, jimiž několikrát rozsvítíme a oživíme jednak altán Jezerka, jednak naši komunitní zahradu Vnitroblok Mečislavova. Termíny konkrétních představení vždy naleznete včas na našich facebookových stránkách.

Pořádáme speciální den pro děti a celou rodinu

Ve spolupráci se Scio školou pořádáme speciální den pro děti a celou rodinu. Můžete se těšit na dílny, sportovní aktivity, malování na obličej, ale i několik představení dětí ze škol a tanečních studií. Součástí akce je i jedinečný blešákový koncept Nuselské miniBlešky, který pořádá naše Sběratelka věcí!

Zlidšťujeme veřejný prostor

Veřejný prostor by nám mělo zlidšťovat naše město, něco takového však bohužel nemá v našich končinách cenu očekávat. Začali jsme proto na nuselské chodníky rozmísťovat originální, designové květináče z dílny architekty Terezy Kučerové. První spatřily světlo světa na bezútěšně ošklivém plácku v ulici U Družstva Repo, který jsme pojmenovali Nuselská náves a kde jsme při komorní sousedské slavnosti nově nainstalované květináče společnými silami osázeli a i díky nově vytvořenému "potůčku" realizovali koncept "asfaltové zahrady". Další květináče budou v závislosti na našich energetických i finančních možnostech postupně přibývat. V současnosti připravujeme projekt náměstíčko U Křížku!

Zkrášlujeme náš veřejný prostor a konstruktivně tak upozorňujeme na žalostný stav našich chodníků a silnic

Nový občasný projekt, který reaguje na často neutěšený stav veřejného prostoru v naší čtvrti, zejména tragický stav chodníků a silnic. Snažíme se zvláště ve skupině Nuselské přešlapy tlačit na nápravu, ale víme, že je to běh na dlouhou trať... takže jsme rozhodli pojmout nepříznivou situaci jako příležitost. Tímto tvůrčím kontrastem s nevzhlednou okolní plochou chceme konstruktivně upozorňovat na problém a zároveň chodníky alespoň dočasně dekorovat. Činíme tak ohleduplně a na místech pokud možno nekontroverzních a neproblematických, zároveň ale máme za to, že v situaci, kdy se stavy chodníků leckde téměř neslučují s jejich užíváním, může naše iniciativa tyto plochy už jen zlepšovat. K celému občasnému projektu máme i další, systematičtější nápady a koncepci, ale ty ještě představíme postupem času.

Spustili jsme kulturní kout a přinášíme do Nuslí kulturu

V parku Jezerka byla v květnu 2020 dokončena rekonstrukce dlouho chátrajícího historického altánu. Protože pro altán nebylo naplánováno další využití, po dohodě s MČ Praha 4 jsme se projektu ujali my a nechali do něj nainstalovat Pražské židle a stolky od Institutu pro plánování a rozvoj a stylovou knihobudku od iniciativy Z pokoje do pokoje. Abychom přepsali negativní historii místa, kdy altán sloužil pouze jako epicentrum sociopatologických jevů, každý den jsme ho vlastními silami uklízeli a zároveň jsme ho od června 2020 začali oživovat pravidelnými kulturními a komunitními akcemi – nový nuselský kulturní kout tak hostil mimo jiné autorské čtení, koncerty, přednášky o historii a ekologii či dětská představení. Dnes už jsme altán předali nuselské komunitě coby zavedený bod společenského setkávání, ale kulturní akce tu čas od času pořádáme dál... a zároveň jsme působiště rozšířili na celé Nusle: kulturu přinášíme už i do Mečislavky, knihovny Jezerka, na Pankrác či na Fidlovačku.

Proslulý bleší trh co by z Nuseláku doskočil

Nusle mají unikátní most a punkové genius loci, ale dají se tu sehnat poklady? Nebo jenom zablešená veteš? Obojí je správně! Můžete se přesvědčit sami: Pravidelně totiž pořádáme totiž populární blešáky! První setkání milovníků bazarů, sekáčů a haraburdí proběhlo v roce 2020 a od té doby přerostlo v akci celopražského významu.

Více info vám poskytne pořadatelka Sběratelka věcí.

Pouliční slavnost v rámci každoročního celorepublikového festivalu, největší nuselská ryze komunitní akce roku!

V letech 2019 a 2020 jsme uspořádali slavnost Zažít město jinak v lokalitě naší komunitní zahrady a přilehlé Mečislavovy ulice. Bohatý program, stánky s občerstvením, představení, koncerty i skvělý DJ přilákali do Mečislavky stovky lidí a vyvolali značný ohlas a vlnu chvály. V roce 2022, kdy už jsme lokalitu Mečislavky vyhodnotili jako dostatečně oživenou, následoval přesun na Fidlovačku a fenomální Velký piknik aneb Zažít Fidlovačku jinak. A pošilháváme po dalších lokalitách!

Pravidelný sousedský běh na 5 km

V dubnu 2019 spustil spolek sousedský běh na 5 km, který se koná vždy jednou za měsíc v parku Folimanka a vybudoval novou sportovně-komunitní tradici v Nuslích a okolí Folimanky. Je určen všem, včetně úplných začátečníků i neběžců – na věku ani na výkonu nezáleží, v cíli počkáme na všechny a výhrou je samotná účast! Vzdálenost 5 km zvládne každý, není třeba ji celou uběhnout, klidně můžete kombinovat běh s chůzí,  běžet konverzačním tempem v tandemu či skupince. Podnuselák lze též pojmout jako ideální příležitost, jak začít pravidelně běhat! Účelem není za každou cenu vyhrát či porážet ostatní, ale mít radost z pohybu (a třeba i z toho, jak se postupně zlepšujete) a vzájemně se k němu motivovat. A v cíli se pak u kávy nebo limonády pobavit se známými a poznat nové sousedy! Více informací na www.podnuselak.cz a www.facebook.com/podnuselak.

Vnitroblok Mečislavova je klíčový projekt, který stál u zrodu spolku. Zel dlouho prázdnotou, byl zarostlý plevelem a nevzhledný. Rozhodli jsme se s tím něco udělat a vytvořili z něj prostor, kde se můžeme potkávat, hrát si, pěstovat bylinky a trávit příjemně volný čas. Pořád je však co zlepšovat, a s vnitroblokem proto máme další plány. Sledujte s námi proměnu a nebojte se přiložit ruku k dílu nebo přijít s jakýmkoliv nápadem, který nám pomůže s provozem a realizací dalších změn. Vnitroblok Mečislavova je tu pro nás pro všechny a jak vidno, zázraky se dějí, a když se chce, tak to jde!

Probouzíme Nusle masopustním veselím

Masopustní průvod masek i ochutnávka masopustních dobrot: Už třetím rokem oživujeme v naší čtvrti masopustní tradici!

Dokumentujeme stav veřejného prostoru v naší čtvrti a blízkém okolí

Vytvořili jsme platformu Nuselské přešlapy, na níž mohou všichni nuselští zveřejňovat fotodokumentaci toho, jak to vypadá v našem veřejném prostoru, přičemž se soustředíme na dvě nejpalčivější témata: (ne)uklizenost ulic (nakládání s odpadem, odpadky v ulicích, autovraky apod.) a stav silnic a chodníků. A není nutné jen kritizovat, každý se zároveň může pochlubit vlastní, např. úklidovou iniciativou. Nashromážděný materiál využíváme k tlaku na zlepšení situace. Přidejte se k nám!

Kultivujeme záhony ve veřejném prostoru

Jeden z možných způsobů, jak zvelebit místo, kde žijeme, je přidat do něj trochu květin a náš spolek se rozhodl oživovat formou street gardeningu veřejný prostor.
Osazování rabátek: V rabátkách městských stromů a v městských záhonech se často spíše koncentruje nepořádek. Pustili jsme se proto do nápravy situace tím, že je budeme osazovat květinami. Pilotním místem byly obloukové retardéry v parku Jezerka, které jsme osázeli už dvakrát, v roce 2019 i 2020. V září 2020 poté přišla na řadu revitalizace záhonu v ulici Bartoškova, který sloužil dlouhodobě jako psí záchod a náš spolek inicioval jeho přeměnu na záhon plný zeleně. Během bezmála čtyřhodinového úsilí, do nějž se zapojily na dvě desítky členů spolku a sousedů, vznikl největší komunitní záhon v širokém okolí. Nyní už několik let prosperuje!